Đã Đăng ký?

Cảm ơn đã đăng ký với chúng tôi!

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn tham gia NCS với chúng tôi vào mùa hè này và chúng tôi mong được được gặp bạn.

Nếu bạn đã đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể tìm thấy tất cả thông tin quan trọng bạn cần trên trang này, nếu không bạn luôn có thể cho chúng tôi một chiếc nhẫn trên 0114 299 9210.

TÀI LIỆU QUAN TRỌNG

WGói Elcome - Sóng Không Chosen
Gói Chào mừng - Wave 1| Gói thông tin - Wave 1
Gói Chào mừng - Wave 2| Gói thông tin - Wave 2
Gói Chào mừng - Wave 3| Gói thông tin - Wave 3

Wave 1:
Giai đoạn 1 - 2nd Tháng 7 đến 6th tháng 7
Giai đoạn 2 - 9th Tháng 7 đến 13th tháng 7
Giai đoạn 3a - 16th Tháng 7 đến 20th tháng 7
Giai đoạn 3b - 23rd Tháng 7 đến 27th tháng 7

Wave 2:
Giai đoạn 1 - 9th Tháng 7 đến 13th tháng 7
Giai đoạn 2 - 6th Tháng 7 đến 20th tháng 7
Giai đoạn 3a - 23rd Tháng 7 đến 27th tháng 7
Giai đoạn 3b - 30th Tháng 7 đến 3rd August

Wave 3:
Giai đoạn 1 - 6th Tháng Tám đến 10th Tháng Tám
Giai đoạn 2 - 13th Tháng Tám đến 17th Tháng Tám
Giai đoạn 3a - 20th Tháng Tám đến 24th Tháng Tám
Giai đoạn 3b - 27th Tháng Tám đến 31st August

Xã hội nguyên tố